menu

Między egzystencją a śmiercią
do 26.05.2024
Lublin

Vartan Markarian, Zwiewne wspomnienia (fragment pracy), guma, płótno, druk, 2024

Vartan Markarian to mieszkający w Połtawie w Ukrainie artysta interdyscyplinarny, sięgający zarówno po bardziej klasyczne formy jak malarstwo czy rysunek, ale też eksperymentujący z nowymi mediami, wideo i VR. Na wystawie w Galerii Labirynt, stanowiącej podsumowanie pobytu rezydencyjnego artysty, Markarian przygląda się emocjom i doświadczeniom towarzyszącym codziennemu życiu Ukraińców i Ukrainek w wojennej rzeczywistości. Prezentowane prace oddają dojmujące poczucie niestabilności i nieprzewidywalności współczesności oraz podejmują temat tego, w jaki sposób marzenia o wolności i bezpiecznej przyszłości mogą współistnieć z koniecznością skonfrontowania się z wojennymi stratami i traumami. W twórczości Markariana ulotne wspomnienia i nostalgia za przedwojennym spokojem przeplatają się z dokumentalnym spojrzeniem na blizny wyrządzane przez rosyjską agresję. W centrum jego uwagi pozostaje człowiek, często wpisany w miejskie, industrialne przestrzenie. Już w 2014 artysta zainteresował się tematami związanymi z posthumanizmem, ekologią, emigracją i wojną. Wystawa w Lublinie stanowi rodzaj egzystencjalnej w duchu refleksji nad losami jednostek w coraz bardziej rozchwianym świecie oraz próbami odnalezienia się w rzeczywistości rozpiętej między życiem a śmiercią, wolontariatem a obroną ojczyzny. 

do 26.05.2024 
Vartan Markarian, Wyjazd nie jest możliwy
Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3, Lublin

Vartan Markarian, Zwiewne wspomnienia (fragment pracy), guma, płótno, druk, 2024Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności