menu

Ćwiczenia z psyche
do 21.05.2024
open call

Kioski Troski to kurs dla warszawskich instytucji kultury i organizacji społecznych działających w tym obszarze organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Po sukcesie pierwszej edycji i licznych sygnałach ze strony środowiska o potrzebie wiedzy i podnoszenia kompetencji w zakresie dbania o zdrowie psychiczne, przyszedł czas na edycję drugą. Do udziału zaproszeni są wszyscy pracujący w stołecznych kadrach kultury: edukatorzy, animatorki, koordynatorzy dostępności, koordynatorki Miejsca Aktywności Lokalnej, dyrektorzy i liderki instytucji. Nie jest to forma wsparcia psychicznego, ale kurs, który pozwala spojrzeć na zdrowie psychiczne z różnorodnych perspektyw: pracownika, pracodawcy i odbiorcy kultury.

Program ułożony jest tak, by wyposażyć osoby zarządzające i pracujące w zespole w niezbędną wiedzę oraz ABC higieny psychicznej. Żeby uwrażliwić na kondycję psychiczną koleżanek i kolegów z pracy, pracodawców i odbiorców kultury oraz nauczyć rozpoznawać sygnały zaburzeń i kryzysów psychicznych i prawidłowo na nie reagować. Kurs to również inspiracja do myślenia o instytucjach tego sektora jako miejscach inkluzywnych, dostępnych, przyjaznych, zdolnych modelować relacje społeczne i znajdować nowe, kreatywne, praktyczne rozwiązania na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Cykl wykładów, warsztatów i spotkań odbędzie się w dniach 28-29.05, 6-7.06 oraz 14.06 w Warszawskim Obserwatorium Kultury oraz Mazowieckim Instytucie Kultury. Udział w kursie jest bezpłatny.

Kioski Troski 2. edycja
Termin składania zgłoszeń: 21.05.2024
Dla kogo: pracownicy instytucji kultury lub organizacji społecznych działających w obszarze kultury w Warszawie.
Organizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

Kioski Troski

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności