menu

Nie samym BAL-em…

Drogie osoby czytelnicze, BAL architektek rozpoczyna przedstawianie swoich koleżanek po fachu. Istnieje na świecie wiele inicjatyw zajmujących się feministycznym projektowaniem, radykalną geografią, walką o prawa kobiet w branży architektonicznej czy przybliżaniem postaci zasłużonych, choć wciąż mało znanych architektek. Ich idee są bardzo podobne, ale sprawdźcie, jak różnorodne mogą być obszary feministycznej działalności i aktywizmu. W tym numerze pierwsza część dyptyku femiprojektantek.

 

ARKCHITEKTKY
Czyli po czesku „architektki”. Oddolna inicjatywa sieciująca i wspierające kobiety w branży. Nasze sąsiadki na południu. Prowadzą grupę na Facebooku, gdzie projektantki wymieniają się doświadczeniami, udzielają sobie wzajemnie rad i wsparcia. Ostatnio wzięły również udział w architektoniczno-feministycznej wystawie pt. Liberated space w Bratysławie, gdzie zaprezentowały instalację odpowiadającą na pytanie o przyszłość praktyki architektonicznej – tej feministycznej i opartej na trosce.

IG: @architektky

FEM-ARC
To kolektyw z Berlina założony przez sześć młodych projektantek i badaczek, pracujących na rzecz wyrównania szans w branży architektonicznej i działających w obszarze krytycznej praktyki przestrzennej. Prowadzą wykłady, warsztaty i spacery. Tworzą instalacje przestrzenne i podcasty. Podważają konieczność budowania jako jedynej słusznej praktyki zawodu. Badają kwestie polityczności ciała w przestrzeni. Ich projekt Gossips (plotki) był poświęcony oddolnym praktykom tworzenia i wymiany opowieści i ich roli we wzmacnianiu relacji sąsiedzkich, budowania oporu i wpływania na otaczającą nas przestrzeń.

IG: @fem_arc

URBANA
Grupa projektantek, socjolożek, pedagożek i inżynierek ze stolicy Grecji, działająca na rzecz promowania partycypacji podczas podejmowania ważnych decyzji w mieście i inkluzywnego projektowania. Prowadzą spotkania z mieszkankami i mieszkańcami Aten, facylitują procesy partycypacyjne i projektują. Na uwagę zasługuje ich współpraca z uczniami i uczennicami szkół podstawowych przy przebudowie szkolnych dziedzińców. Ponieważ szkolne podwórko to pierwsza przestrzeń publiczna dla młodej osoby, ważne, żeby była zaplanowana z uwzględnieniem w równej mierze potrzeb chłopców i dziewcząt. (Polskie orliki i szkolne boiska do nogi i kosza pozdrawiają Urbanę!)

IG: @urbana_lab

COLLECTIU PUNT 6
To prekursorki w tej dziedzinie. Architektki, urbanistki i socjolożki z Barcelony działają na rzecz feministycznego podejścia do projektowania już od 2005 roku, czyli średnio o 15 lat dłużej niż pozostałe inicjatywy przywołane w naszej liście. Uczą, prowadzą warsztaty, wykłady i ekspertyzy miejskich masterplanów. Tworzą audyty przestrzeni, prowadzą procesy partycypacyjne, piszą i wydają książki (po angielsku w sieci znajdziecie dwie: Nocturnes oraz Women Working: Urban assessment guide from a gender perspective). Ostatnio zainicjowały stworzenie sieci urbanistek feministycznych z krajów śródziemnomorskich, gdzie wymieniają się doświadczeniami z projektantkami na rzecz równości płci z takich krajów jak Grecja, Liban czy Palestyna (Palestynę w tej sieci reprezentują Natasha Aruri i Mai Al-Battat. Zakładamy, że chcecie dziś znać te nazwiska).

IG: @collectiupunt6

I na koniec koleżanki z najbliższego sąsiedztwa, czyli:

ARCHITEKTONICZKI
Trzy architektki: Ewelina Jaskulska, Honorata Grzesikowska i Joanna Aleksandrowicz, rozsiane pomiędzy Warszawą a Barceloną, badają kwestie feministyczne w projektowaniu. Ukuły i propagują hasło „przestrzeń równoprawna”. Prowadzą badania, projektują, organizują nocne spacery badawcze i piszą. Na wystawie Walka o ulice w ramach festiwalu Warszawa w Budowie prezentowały Ciąg równoprzestrzenny, czyli wykresy i trasy kobiet przez ulice Warszawy wraz z zapisem ich odczuć. Podczas Kongresu Kobiet w 2023 roku badały relacje ciała i poczucia bezpieczeństwa w mieście. Ewelina, Honorata, Joanna – pozdrawiamy!

IG: @architektoniczki

Bierzcie i śledźcie je wszystkie!

PS Założycielki BAL-u realizują projekt EU HORIZON NO. 101086391, podczas którego biorą udział w wyjazdach studyjnych i spotykają się na żywo z powyżej opisanymi grupami. Tym razem pozdrawiają z Aten.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności