menu

Odrywanie się od domu
do 30.07.2022
Warszawa

Marta Skoczeń, Everything Organic

O dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej tożsamości i samoświadomości Marta Skoczeń opowiada posługując się metaforą makiety czy modelu. Odsyła nas do momentu tuż przed tym, kiedy forma nabierze pełnego kształtu. W swoich fotografiach uchwyciła proces konstruowania, czas wielu jednoczesnych możliwości, tranzyt, moment, kiedy materia jeszcze nie potrafi lub nie chce zostać zdefiniowana. Artystkę interesuje szczególnie sytuacja wchodzących w dorosłość kobiet. Skoczeń „bada napięcia pomiędzy tym, co społecznie zdefiniowane jest jako kobiece i przypisanym rolom, a pragnieniami, realnymi potrzebami i intymnością. Bohaterkami portretów są kobiety będące w momencie podejmowania decyzji i odrywania się od tego, co znane, «udomowione»”.

Marta Skoczeń, Mock-up Houses
Sauna Studio
ul. Marszałkowska 115, Warszawa
9-30.07.2022

Marta Skoczeń, Everything Organic

Marta Skoczeń, Everything Organic

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności