menu

* * *

IMPERIUM DUCHA przestawia

LOGOTYPY RADOMIA

Od niepamiętnych czasów logotyp jest świadectwem promieniującej potęgi podmiotu logotypowanego. Godło czyni pięknym. Logotyp organizacji ucieleśnia dwie naczelne wartości organizowania: piękno i dobrobyt. Nie wiemy, czy Mieszko I naznaczał swoich niewolników orłem w koronie. Na pewno oznaczał siebie, ściany swojego domostwa oraz umieszczał logotyp na płachcie przymocowanej do kija. Tradycje te do dziś obecne są w polskiej (i nie tylko) sferze publicznej.

Przyjrzyjmy się jednemu z prasłowiańskim miast. Hasło Radomia brzmi „Siła w precyzji”. To dobra maksyma dla miasta, które potrzebuje siły. Trzecia RP to dla niego ciężkie chwile. Logo i hasło „Radom – tu chcę mieszkać” nie mają, niestety, wpływu na liczbę ludności, która spada nieprzerwanie od 1997 roku.

„Siła w precyzji” to odwrotność „Słabości w niedbalstwie”. Tak brzmiałoby hasło miasta Rádom w hiszpańskiej Galicji albo może w portugalskim dystrykcie Beja, ale nie u nas. Słabość i niedbalstwo cechują tych, którzy porzucili wyścig i na poboczu kontemplują turzyce i trawy. Z życia – jak z pękniętego worka na odpady – wyleciały puszki po fasoli i foliowe zwitki. Ciężar takiego pękniętego życia jest niski, ale to nie znaczy, że jest to łatwe życie. „Moc się w słabości doskonali” – powiedział papież. Przyjrzyjmy się logotypom Radomia, odtworzonym przez artystę na miarę jego skromnych zdolności, jako symbolom walki o piękno, skoro akurat brak dobrobytu w tym momencie.

Nie jest najgorzej, ale może być lepiej.

Adnotacja: Książeczka Logotypy Radomia prezentuje wybór interesujących logotypów zawierających słowo „Radom”. Ukazała się nakładem oficyny krajoznawczej Dar Dobryszyc. Więcej informacji tutaj: fb.com/DarDobryszyc

* * *

KONIEC TRANSMISJI

 

 

 

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności