menu

W projektowaniu krojów pisma, podobnie jak w innych kreatywnych dziedzinach użytkowych, jest też miejsce na przedsięwzięcia eksperymentalne. Zwykle klasyfikuje się je jako projekty typu display, czyli mające funkcję w większym stopniu estetyczną. Wysokie wymagania techniczne i ograniczenia form liter przestają obowiązywać, a granicą staje się wyobraźnia projektanta.

Krój Harpagan to projekt balansujący na granicy czytelności. Podczas gdy trudno zwrócić uwagę na pojedyncze charakterystyczne litery, gdyż prawie każda przybrała nietypową formę, tym co daje się zauważyć, jest sposób prowadzenia kontrastu.

Jak pisze autor, inspiracją były wpływy pisma arabskiego na azjatyckie odmiany cyrylicy. Na załączonej fotografii można zaobserwować przykład takich wpływów. Znaki mają raczej horyzontalny kontrast i kaligraficzne zakończenia. Takie proporcje w skryptach arabskich wynikają ze sposobu zapisu – narzędzie używane do pisania to zaostrzony w formę stalówki trzcinowy patyk ścięty na końcu pod kątem. Litery zapisuje się od prawej do lewej strony, a kąty ścięcia i trzymania odpowiadają za ostateczne proporcje ich cienkich i grubych elementów.

Rodzina kroju Harpagan składa się z pięciu odmian – od monolinearnej wersji thin do wersji bold. Obejmuje nie tylko podstawowe znaki łacińskie, ale też znaki diakrytyczne charakterystyczne dla zachodniej i centralnej Europy, Turcji, krajów bałtyckich oraz języka rumuńskiego, cyfry i znaki matematyczne oraz ornamenty graficzne. Można go kupić na portalu myfonts.com.

Mateusz Machalski – ur. w 1989 r., studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie (2009–2014) ukończył z wyróżnieniem rektorskim. Pięciokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat stypendium Młoda Polska. Członek rady programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu. Członek zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Dyrektor artystyczny magazynu „Newonce” i „Warsawholic”. Współzałożyciel grupy produkcyjno-kreatywnej BORUTTA.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności