Pablo Reinoso, "La Parole" (1998)

POSZERZANIE JAŹNI

Oto kilka pomysłów, jak na nowo zaprojektować proces poszerzania naszej świadomości:

– Owalny kokon, do którego dwie osoby mogą włożyć głowy i odseparować się od zanieczyszczonego środowiska, albo inny kokon, w którym w kilka osób może się ukryć i oddzielić od bodźców zewnętrznych.

– Ekspander umysłu, który ma zadanie wzmocnić emocje dwóch korzystających z niego osób. Duży balon unoszący się na fasadzie budynku muzeum, w którym można usiąść na krześle ponad tłumem, jak w iluzji jednoosobowego państwa, lub też, jak chcą niektórzy: odseparować się od burżuazyjnego otoczenia.

– Hełmy zmieniające, rozszerzające albo odkształcające świadomość, zawężające pole percepcji lub zwielokrotniające fragmenty widzianego obrazu. Obiekty służące do oddalenia umysłu od otaczającego świata lub wręcz odwrotnie: intensyfikujące odbiór zewnętrznych sygnałów.


Haus-Rucker-Co, Mind Expander (1967)


Klaus Pinter, Le Cocon, instalacja w kaplicy w Cambrai (2010) 


Numen / For use, Tape Berlin, lotnisko Tempelhof (2010)


Haus-Rucker-Co, Flyhead enviroment transformer (1968)


Haus-Rucker-Co, Oasis No. 7 (1972)


Haus-Rucker-Co, Yellow Heart (1968)


Haus-Rucker-Co: Laurids Ortner, Günter Zamp Kelp, Klaus Pinter, Enviroment Transformer – Flyhead, Viewatomizer i Drizzler (1968)

 

Magdalena Frankowska – projektantka, działa na pograniczu projektowania i sztuki. Współzałożycielka Fontarte – studia graficznego i niezależnego mikrowydawnictwa. Współautorka (wraz Arturem Frankowskim) książki Henryk Berlewi (2009) o pionierze polskiej typografii i funkcjonalnego projektowania graficznego. Kuratorka wystaw najnowszej polskiej grafiki użytkowej Eye on Poland w Szanghaju (2010), Enfant terrible. La nouvelle affiche polonaise w Brukseli (2013) oraz CARTEL PL w La Paz i Santa Cruz (2013/14). Gromadzi i przechowuje (analogowo i wirtualnie) wybrane realizacje graficzno-wydawnicze z ostatnich kilkudziesięciu lat, tworząc osobisty zalążek muzeum dizajnu (www.fontarte.com).