menu

Czasy przeszłe
do 9.05.2024
Warszawa

Stan Buglass, Auto Deco

Stan Buglass to młody brytyjski artysta skoncentrowany na badaniu nowych materiałów i form przemysłowych. W swoich abstrakcyjnych realizacjach wykorzystuje formy zaczerpnięte z ulicy – konstrukcje mechaniczne, porzucone obiekty, odrzuty budynków. Wybór prac twórcy prezentuje wystawa Auto Deco. Na ekspozycji zobaczymy malarstwo i rzeźbę, które budzą skojarzenia z przedmiotami stworzonymi przez człowieka. Artysta przywołuje je poprzez autograficzne oznaczenia na powierzchniach swoich realizacji, zacierając granicę między fikcją a rzeczywistością. W interpretacji Buglassa znane i rozpoznawalne formy komercyjne i przemysłowe stają się echem realnych obiektów, reliktem przeszłości. Zwietrzałe pozostałości sugerują uczucie nietrwałości, rozpadu i przemijania – materii i jej twórcy.

05.04-09.05.2024
Stan Buglass, Auto Deco
Śmierć Człowieka, Warszawa, ul. Chmielna 9

Stan Buglass, Auto Deco

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności