menu

Zmiana i rozwój miast
14-15.05
Łódź

Regeneracja miast to bliska nam idea, również angażowanie w ten proces mieszkańców. Dlatego z uwagą przysłuchujemy się debetom podczas Kongresu Regeneracji Miast, który już po raz czwarty odbędzie się w Łodzi. Profesor Jerzy Hausner, przewodniczący rady programowej wydarzenia, deklaruje: „Zależy nam na tym, żeby kongres nie był tylko spotkaniem, lecz stał się trwałą platformą współpracy i dialogu pomiędzy różnymi grupami społecznymi, instytucjami kulturalnymi, władzami miejskimi i innymi interesariuszami. To właśnie poprzez wspólne podejmowanie działań, decyzji i realizację projektów kongres może przyczynić się do trwałych zmian w miastach, które odzwierciedlają głos społeczności i promują rozwój lokalny”.

W tym roku skupimy się na rozmowach dotyczących roli kultury w odnawianiu miast. Zastanowimy się, jak wpływa ona na wartości i zachowania społeczne, jakie formy kultury mogą zmieniać miasta oraz jak możemy wykorzystać ją do poprawy życia w mieście. W przestrzeni kongresowej będzie też można oglądać wystawy: U źródła. Fenomen domu kulturySłownik Kultury Łódz/ludz-kiej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.  

14–15.05
IV Międzynarodowy Kongres Kultura Miasta Regeneracyjnego
EC1, Łódź, ul. Targowa 1/3
www.regeneracjamiast.pl

Prof. Jerzy Hausner podczas ubiegłorocznego Kongresu

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności