menu

Zanurzając się w glebie
do 20.05.2024
open call

Instalacja artystyczna Kostka Bauma kolektywu, w którego skład wchodzą Paweł Marcinek, Adam Martyniak, Michał Mejnartowicz, Aleksandra Szulimowska, Karolina Włodek, SURVIVAL XIV, fot. M. Kujda

Co pogarszająca się jakość gleby mówi nam o dzisiejszych ekosystemach? Jakie są powiązania między glebą, ludźmi i szybko zmieniającą się równowagą na Ziemi? W jaki sposób sztuka może posłużyć jako narzędzie do praktykowania równiejszych i mniej destruktywnych relacji między człowiekiem i środowiskiem? Projekt SOIL/GLEBA będzie przyglądać się jednemu z największych i najbardziej wrażliwych organów na naszej planecie – glebie. Organizowany przez Fundację Art Transparent otwarty nabór do programu dedykowany jest osobom twórczym, które gotowe są zagłębić się w glebie w swoim najbliższym otoczeniu. Pięć realizacji artystycznych składających się ostatecznie na projekt SOIL/GLEBA odnosić się będzie bowiem bezpośrednio do specyfiki miejsca ich powstania i tamtejszych uwarunkowań środowiskowych. Powstałe prace, stworzone w sposób świadomie ograniczający wpływ na środowisko, zaprezentowane zostaną w formie dokumentacji podczas Festiwalu Teatru Współczesnego Homo Novus w Łotwie. 

Soil/Gleba – Open Call
Termin składania zgłoszeń: 20.05.2024
Dla kogo: osoby artystyczne pracujące w Polsce
Organizator: Fundacja Art Transparent

Instalacja artystyczna Kostka Bauma kolektywu, w którego skład wchodzą Paweł Marcinek, Adam Martyniak, Michał Mejnartowicz, Aleksandra Szulimowska, Karolina Włodek, SURVIVAL XIV, fot. M. Kujda

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności