menu

Rozrastające się archiwum
15.03.2024
online

Projekt specjalny z pracami audio w ramach Secondary Archive, wystawa w Artsvit gallery, Dnipro (Ukraina), fotografia dzięki uprzejmości Artsvit Gallery, edycja: Marcel Kaczmarek

Czas na drugą odsłonę ukraińskiej sekcji Secondary Archive. Archiwum to przygląda się historii sztuki środkowo- i wschodnioeuropejskiej przez pryzmat płci, kreując wirtualną przestrzeń dla głosów i wypowiedzi artystek, które własnymi słowami  opowiadają o swoich biografiach i praktykach twórczych. Tym razem do platformy dołączy 15 ukraińskich artystek pracujących głównie z doświadczeniami związanymi z wojną i pełnoskalową rosyjską inwazją. Część z nich została wyłoniona w ramach otwartego naboru, o którym więcej pisaliśmy tutaj. W trakcie wydarzenia online kuratorki z Ukrainy opowiedzą o pracy nad projektem w czasach wojennej codzienności i przybliżą twórczość artystek przepracowujących traumę wojennych przeżyć. Pierwsza odsłona ukraińskiej części projektu odbyła się zaledwie parę godzin przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji, dlatego będzie to dobra okazja do refleksji nad przeżyciami i zmianami, które zaszły w praktykach twórczych artystek przez ostatnie dwa lata. Wydarzeniem wieńczącym tą część projektu będzie planowana na wiosnę wystawa w Galerii Labirynt w Lublinie, do udziału w której zaproszone zostaną wszystkie uczestniczki tej odsłony archiwum.

15.03.2024
Secondary Archive. Women Artist in War
online

Projekt specjalny z pracami audio w ramach Secondary Archive, wystawa w Artsvit gallery, Dnipro (Ukraina), fotografia dzięki uprzejmości Artsvit Gallery, edycja: Marcel KaczmarekTen serwis korzysta z cookies Polityka prywatności