menu

Podmiotowe ciało miasta
do 7.04.2024
Wrocław

Kateryna Lysovenko, The ruins are growing, acrylic on canvas, 180x220 cm, 2023

Kateryna Lysovenko to artystka posługująca się przede wszystkim malarstwem, rysunkiem, tekstem i malarstwem monumentalnym. W swojej praktyce analizuje relacje między ideologią a sztuką, odwołując się do tradycji antycznej aż po współczesne wydarzenia. Często odnosi się do konkretnych wydarzeń, ważnych dla niej problemów i tematów oraz doświadczeń osób z Ukrainy. Bada proces powstawania obrazu ofiary w sztuce i polityce oraz sposób jego funkcjonowania. Wystawa Tam, gdzie ruiny rosną jak kwiaty albo dziecięce ciało to pierwszy solowy pokaz twórczyni prezentujący najnowszy cykl prac. Punktem wyjścia jest wielowarstwowa, burzliwa historia miasta Tyras (dziś Białogród nad Dniestrem w południowej Ukrainie). Przez wieki najeżdżane i niszczone przekazywane było z rąk do rąk, zyskując za każdym razem nową nazwę i umocnienia obronne wznoszone na zgliszczach poprzednich. Mimo wymuszonych zmian, miasto dla jego mieszkańców pozostawało swoje, tutejsze, kształtując tożsamość mieszkańców. Dzięki trosce i działaniom wspólnoty odbudowywało się i trwało. Lysovenko opowiada jego dzieje, zastępując jednak wielką historię osobistą poetyką. Na jej płótnach perspektywa najeźdźcy zanika, ustępując miejsca narracji podmiotu. Logika przemocy zostaje podważona. Artystka przywraca podmiotowość temu, co pozostaje w nieustannym stanie zagrożenia – ciału miasta i tożsamości miejsca.

Do 07.04.2024
Kateryna Lysovenko, Tam, gdzie ruiny rosną jak kwiaty albo dziecięce ciało
Krupa Gallery, Wrocław, ul. Księcia Witolda 48/70

Kateryna Lysovenko, The ruins are growing, acrylic on canvas, 180×220 cm, 2023

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności