menu

Opieka i troska
do 05.03.2024
open call

Ahmad BaBa, Unknown Reverberations, fot. @petomich, KAIR Kosice Artist in Residence

AIR Wro oraz KAIR Košice prowadzą otwarty nabór na trzymiesięczną rezydencję artystyczną Praktyki troski, która odbędzie się między kwietniem a czerwcem 2024 roku w słowackich Koszycach. Temat tytułowy jest zaproszeniem do holistycznego i interdyscyplinarnego spojrzenia na różne praktyki opiekuńcze oraz zastanowienia się w jaki sposób opieka i troska są realizowane, wyrażane i instytucjonalizowane w różnych kontekstach. Osoby rezydenckie zajmować się będą jednym z zaproponowanych przez organizatorów tematów. Odkrywanie powolności na nowo koncentruje się na znaczeniu spowolnienia i pielęgnacji codziennych doświadczeń dla pojmowania naszej tożsamości, relacji z ciałem i usytuowania w ciągle nas poganiającym świecie. Współistnienie odwołuje się do nawiązywania sojuszy i budowania relacji między jednostkami, społecznościami i grupami mniejszościowymi. Wspólne doświadczenie poszukuje możliwych odpowiedzi na postępujące globalne kryzysy, natomiast Troska o planetę i istoty inne niż ludzie w ekologiach queer upatruje narzędzi do walki o przyszłość planety i podmiotowość istot nieludzkich. Organizatorzy zapewniają honorarium, zakwaterowanie, dostęp do przestrzeni studyjnej, budżet produkcyjny oraz wsparcie kuratorskie i zwrot kosztów z podróży. Jednym z celów programu jest integracja z koszycką sceną artystyczną, dlatego osoby rezydenckie w trakcie pobytu poprowadzą autorską prezentację, warsztaty lub wykład, przybliżające ich działalność dla lokalnej publiczności. 

Praktyki troski: rezydencja artystyczna 
Termin składania zgłoszeń: 05.03.2024
Dla kogo: artyści i artystki wizualne lub interdyscyplinarne, mieszkające lub pochodzące z Wrocławia lub regionu Dolnego Śląska.
Organizator: AIR Wro, KAIR Košice

Ahmad BaBa, Unknown Reverberations, fot. @petomich, KAIR Kosice Artist in Residence

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności