menu

Sztuka ma znaczenie
2024 
nabór projektów

Rozpoczyna się nabór do nowego programu wspierającego polską sztukę współczesną. Łączna kwota Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024 wynosi 500 tys. zł. Fundatorem są Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia oraz Fundacja Artystyczna Podróż Hestii.

Ogólnopolski Program Dotacyjny APH na rok 2024 wspiera praktyki i projekty artystyczne pozwalające lepiej rozumieć wyzwania teraźniejszości. Celem jest wyłonienie projektów wystaw indywidualnych lub zbiorowych, realizowanych w 2024 roku, których przesłaniem jest wzmocnienie przekazu o wspólnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Wystawy powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie rozumienia i budowania zrównoważonego rozwoju.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się instytucje kultury i artyści (na podstawie złożonego projektu swojej wystawy z dołączonym listem intencyjnym instytucji, w której wystawa ma być zrealizowana). Projekty powinny też zawierać opis koncepcji programu edukacyjnego, towarzyszącego wystawie. O szczegółach dowiecie się ze strony programu.

W 2024 roku zostanie przyznanych maksymalnie siedem dotacji, w tym trzy na projekty realizowane do końca sierpnia 2024, a pozostałe cztery na projekty realizowane do końca 2024 roku. Instytucja może otrzymać do 80 tys. zł., a artystka/artysta – do 50 tys. zł.

Terminy składania wniosków: do 30 grudnia 2023 roku dla instytucji, w których wystawy odbędą się do 30 sierpnia 2024 roku; do 28 lutego 2024 roku dla instytucji, w których wystawy odbędą się pomiędzy 31 lipca a 29 grudnia 2024 roku; natomiast dla artysty/artystki – do 31 stycznia 2024 roku. Na stronie internetowej programu znajdziecie przycisk „Złóż wniosek”.

W tekście towarzyszącym tegorocznej edycji programu dotacyjnego czytamy: „Dążąc do kreatywnego, twórczego bycia w świecie szukamy w działaniach artystycznych umiejętnego stawiania lub odnajdywania pytań, w jaki sposób kształtujemy i modelujemy świat, w którym żyjemy.
W całej historii sztuka odgrywała główną rolę w rejestrowaniu i odzwierciedlaniu stanu społeczeństw i świata przyrody, w którym społeczeństwa istnieją. Chociaż potrzebujemy racjonalnej, praktycznej wiedzy naukowej, potrzebujemy również wyjątkowych osobistych, estetycznych odpowiedzi, których dostarcza sztuka. Te reakcje mogą angażować osobiste wartości i emocje, które są tak istotne w motywowaniu do działania.

Obecnie ludzkość musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami środowiskowymi takimi jak kurczenie się zasobów nieodnawialnych, zanikanie bioróżnorodności, degradacja Ziemi, ograniczony dostęp do czystej wody pitnej. Musi także radzić sobie z narastaniem wielu problemów społecznych takich jak głód, niepokoje społeczne czy wręcz konflikty dotyczące dostępu do kurczących się zasobów.

Powyższe problemy nakładają się na inne niekorzystne zjawiska: biedę, nierówność, brak dostępu do edukacji, czy podstawowej opieki zdrowotnej. Polska wielu z tych problemów nie unika. Wystarczy wspomnieć, że co czwarty Polak w wieku 16+ czuje się dyskryminowany – wynika z badania IRCenter przeprowadzonego dla agencji Newseria w 2023 r.

Sztuka współczesna, wraz ze swoim ścisłym związkiem z czasem, w którym powstaje, ma intelektualną i twórczą zdolność bycia potężnym transdyscyplinarnym czynnikiem zmian. Krytyczne i kreatywne myślenie zarówno artystów i artystek, kuratorów i kuratorek jak i animatorów i animatorek kultury zapewnia wyjątkowy i innowacyjny sposób angażowania się zarówno w wyzwania, jak i w potrzeby edukacji wynikające z konieczności budowania świadomości tych wyzwań.

Sztuka może tworzyć nowe sojusze ponad granicami geograficznymi, dyscyplinami akademickimi i demografią społeczną, i może po prostu dostarczać katalizatora, który potrafi ukłuć nasze zbiorowe sumienie. Potencjał sztuki do przekształcania społeczeństwa, a także jej zdolność do wspierania sprawczości i inspirowania poczucia nadziei, odpowiedzialności i troski jest znana od dawna, a praktyki artystyczne mogą przyczynić się do głębokiego emocjonalnego uczenia się na temat zrównoważonego rozwoju”.

—————————-

Materiał promocyjny /  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności