menu

Wody społeczne
do 21.04.2024
open call

widok CUCA (Cârțișoara Cultural Center - jednej z organizacji, które ugoszczą rezydentów i rezydentki

W jaki sposób akweny wodne wpływają na praktyki kulturowe i rytuały społeczności mieszkających w ich pobliżu? Jakie strategie możemy podjąć, by odejść od technokratycznego rozumienia wody jako pasywngo materiału, zasobu? Jak opowiadać o podmiotowości rzek i jezior i ich usytuowaniu w siatce relacji społecznych? Wokół tych zagadnień zorientowany jest program rezydencyjny Flowing Streams, organizowany przez EUNIC Romania wraz z siedmioma europejskimi organizacjami partnerskimi. Wybrane na drodze otwartego naboru osoby artystyczne, ale też hydrolożki, architektki krajobrazu lub działacze społeczni, udadzą się do Rumunii. Na miejscu będą przyglądać się lokalnym zwyczajom, tradycjom i rytuałom powiązanym z wodami oraz zajmą się mapowaniem praktyk społeczno-ekologicznych dążących do odbudowywania naszych więzi ze środowiskiem naturalnym i akwenami wodnymi. Jako że ponad 90% obszaru Rumunii to tereny wiejskie, a organizacje które ugoszczą rezydentów i rezydentki specjalizują się w pracy z lokalnymi społecznościami, celem programu jest też zastanowienie się nad tym, jakich narracji używamy do opowiadania o wsiach i ich mieszkańcach w działaniach artystycznych.

Flowing Streams – open call
Termin składania zgłoszeń: 21.04.2024
Dla kogo: artystki, architektki, hydrolożki, antropolodzy, działacze społeczni. Aplikować mogą obywatele lub stali rezydenci następujących państw: Czechy, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Polska, Rumunia.
Organizator: EUNIC Romania

widok CUCA (Cârțișoara Cultural Center – jednej z organizacji, które ugoszczą rezydentów i rezydentki

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności