menu

Rolnictwo a urbanizacja
6.10-17.12.2023
Zürich

Benin, Zachodnia Afryka, fot. Stefane Brabant

Procesy urbanizacji objęły swoim zasięgiem całą planetę. Na Ziemi nie pozostały już dzikie, naturalne tereny, których nie dotknęłyby swoim działaniem zmiany klimatyczne. System polityczno-gospodarczy obejmuje siecią zależności cały glob, a granice administracyjne odgradzające obszary miast od wsi to tylko symboliczne linie na mapie. Badacze z Wydziału Architektury ETH Zurich eksplorują temat planetarnej urbanizacji od dziesięciu lat, przyglądając się zarówno skali globalnej – w ramach wystawy prezentują szesnaście obszarów metropolitalnych z całego świata – jak i terenom otaczającym ich własne miasto. Część ekspozycji zatytułowana Agrifutures Zurich pokazuje, jak nadrzędny paradygmat wydajności i opłacalności zaburzył również balans środowiskowy na terenach rolniczych. Istnieją jednak inne formy uprawy, w których nadrzędną rolę odgrywają systemy ekologiczne, współpraca i uspołecznienie. Warto przyjrzeć się wizji przyszłości, w której alternatywne rozwiązania obszarem działania obejmują cały glob.

6.10-17.12.2023
Planetary Urbanization – Agrifutures Zurich
ZAZ Bellerive, Zentrum Architektur Zürich, Höschgasse 3
www.zaz-bellerive.ch

Benin, Zachodnia Afryka, fot. Stefane Brabant

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności