menu

Odwiedziny z Klużu
01.09-04.09.2023
Warszawa

Matei Toșa

W galerii Przyszła Niedoszła wystawa czwórki osób związanych ze sceną artystyczną rumuńskiego miasta Kluż-Napoka. Zobaczymy na niej prace Andriany Oborocean, podejmującej w swojej twórczości temat antropomorfizmu i nasycającej tworzone przez siebie obiekty ludzkimi atrybutami i emocjami, czy Alexandry Mocan, przekształcającej pozornie banalne źródła inspiracji w refleksję na temat szkodliwego wpływu pojęcia „oryginalności”. Ponadto, swoje prace pokażą także Paul Robaș i Matei Toșa. Projekt jest współorganizowany przez warszawski Stroboskop i działającą w Klużu MATCA art space. Wystawa jest także częścią większej inicjatywy The Alternative Exchange, mającej na celu sieciowanie niezależnych przestrzeni wystawienniczych i artist-run spaces z Polski, Rumunii, Bułgarii czy Serbii, oraz umożliwiającej między nimi wymianę doświadczeń, metod pracy twórczej, czy właśnie organizację wspólnych wystaw i pokazów.

A finger prick in a sweet dream
Galeria Przyszła Niedoszła
Bertolda Brechta 17A, Warszawa
01.09-04.09.2023

Matei ToșaTen serwis korzysta z cookies Polityka prywatności