menu

W królestwie ruin
1.04–13.05.2022
Białystok

Jan Helda, Granica i czas. Niepewność granicy, 2019, video 1’19’’, dwa obiekty, fot. dzięki uprzejmości artysty

Jaka jest sztuka białoruska dzisiaj? Z jakiego historycznego kontekstu wyrasta? W jaki sposób sztuka i kultura mogą funkcjonować bez wsparcia instytucji publicznych? Wystawa Gdy słońce jest nisko – cienie są długie prezentuje sztukę białoruską, skupiając się na jej funkcji polityczno-społecznej. Odnosi się do podzielanego przez artystki i artystów pragnienia przerwania błędnego koła represyjnych reżimów i powiązanych z nimi systemów. Białoruś jest tu opisywana określeniem „Królestwo ruin”, zapożyczonym z tekstów poety i filozofa Ihara Babkou, który odwołuje się do porzucenia i osierocenia, jednocześnie przypominając o bogactwie (materialnym i niematerialnym) tego kraju. Wystawie towarzyszyć będą liczne wydarzenia, m.in. performans grupy Public Movement, poruszający temat białoruskości w historii Białegostoku, oraz panel dyskusyjny o polityczności i oporze w sztuce. Zaplanowane zostały również rezydencje artystyczno-badawcze, poświęcone m.in. zastosowaniu narzędzi VR/XR w obszarach sztuki i aktywizmu. Całość jest efektem współpracy Galerii Arsenał w Białymstoku z Galerie für Zeitgenössische Kunst (GFZK) w Lipsku oraz Goethe-Institut w Warszawie.

Gdy słońce jest nisko – cienie są długie / When The Sun Is Low – The Shadows Are Long / Калі сонца нізка – цені доўгія
Galeria Arsenał
ul. Mickiewicza 2, Białystok
1.0413.05.2022

Jan Helda, Granica i czas. Niepewność granicy, 2019, video 1’19’’, dwa obiekty, fot. dzięki uprzejmości artysty

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności