ZOEPOLIS. Małgorzata Gurowska, znak wystawy Zoepolis, 2017

Wspólnota międzygatunkowa

17.11.2017―14.01.2018 | Wrocław, galeria Dizajn BWA Wrocław


Współczesne projektowanie zorientowane jest na człowieka. Czy jednak dizajn może być nieantropocentryczny, i, co więcej, wspomagać koegzystencję i zrozumienie człowieka, roślin i zwierząt? Wystawa Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt pokazuje przedmioty i rozwiązania, które traktują zwierzęta i rośliny jako pełnoprawne podmioty procesów projektowych, z uwzględnieniem ich potrzeb i praw. Kuratorki Monika Rosińska i Agata Szydłowska wraz z zaproszonymi uczestnikami i uczestniczkami zastanawiają się w jaki sposób dizajn może udrażniać komunikację między ludźmi i nie-ludźmi oraz czy może umożliwiać współistnienie gatunków. Podjęte zagadnienia to między innymi hierarchia gatunków, zwierzęta towarzyszące, czy (nie)ludzka skala w architekturze i urbanistyce. Przy okazji warto zadać sobie pytanie, jak często my sami zauważamy istnienie innych gatunków zamieszkujących nie tylko naszą planetę, ale i miasto?

bwa.wroc.pl