Materiały organizatora. Fot. Andrzej Mirga

Prawo spojrzenia

1–23.02 | Kraków, Galeria Szara Kamienica


Wystawa, w której udział biorą Krzysztof Gil, Delaine Le Bas, Andrzej Mirga i Małgorzata Mirga-Tas, organizowana przez European Roma Institute for Arts and Culture – ERIAC oraz Fundację Grey House Szara Kamienica, za punkt wyjścia obiera wykonany pod koniec lat 70. ubiegłego wieku cykl czarno-białych fotografii wykonany przez Andrzeja Mirgę pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Dokumentował on życie romskiej społeczności zamieszkałej w osiedlach w Czarnej Górze i innych miejscowościach południowej Małopolski, pokazując również górski krajobraz z elementami architektury, sceny rodzajowe, a przede wszystkim portrety Romów i Romek. Ten fotograficzny zapis ustanowił tytułowe prawo spojrzenia – członkowie romskiej i uprzedmiotowionej dotychczas przez etnografów wspólnoty odzyskują dla niej jej własny obraz oraz podmiotowość. Fotografie te istotne są także dla pozostałych osób biorących udział w wystawie, zwłaszcza dla dwóch romskich artystek współczesnych. Delaine Le Bas, Romki pochodzącej z Anglii, która w 2016 r. na Podhalu wykonała dokamerowy performans i jego fotograficzną dokumentację oraz Małgorzaty Mirgi-Tas, pochodzącej z Czarnej Góry polskiej Romki, która wykorzystuje zdjęcia Andrzeja Mirgi jako wizualne wzorce i archetypy dla swoich obrazów i instalacji. 

www.szarakamienica.pl
fb