menu

Przyszłość w muzeum 
do 31.08
Londyn

Dunne & Raby. © Felix Speller dla Design Museum

Future Observatory to brytyjski program badawczy na rzecz transformacji ekologicznej, koordynowany przez the Design Museum. Inicjatywa warta uwagi nie tylko ze względu na rozmach – w trzyletnim programie bierze udział ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego oraz 75 partnerów z branży i władz lokalnych w całym kraju – ale też ze względu na rolę placówki muzealnej. Future Observatory na nowo definiuje, czym może być muzeum: miejscem nieskupiającym się wyłącznie na przeszłości i teraźniejszości, ale takim, które może pomóc w kształtowaniu przyszłości.

Pierwsza z cyklu wystaw traktuje o kryzysie klimatycznym. W ramach ekspozycji nie doświadczymy gotowych recept, a raczej procesów badawczych skupionych na poszukiwaniu rozwiązań i wzbudzaniu refleksji. Studio CLIMAVORE bada, jak dostosować nasze systemy żywnościowe do zmian klimatycznych i załamania pór roku. Z kolei Dark Matter Labs, zainteresowane projektowaniem niewidzialnych systemów rządzących codziennym życiem, w projekcie FreeHouse proponuje nowe podejście do mieszkalnictwa. Specjaliści od dizajnu spekulatywnego Dunne & Raby prezentują projekt, który bada, w jaki sposób inne stworzenia postrzegają świat.

Wystawa to otwarte pole badań i dyskusji, nie zaś prezentacja ukończonych projektów. Londyńskie muzeum podkreśla tym samym, jak ważne jest umieszczenie dizajnu w centrum zielonej transformacji.

do 31.08
Future Observatory
Design Museum, Londyn, 224-238 Kensington High Street
www.designmuseum.org

Dunne & Raby. © Felix Speller dla Design Museum

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności