menu

Świadek zdarzeń
do 18.08.2024
Orońsko

Jerzy Piątek, Świadek monumentu

Jerzy Piątek to przedstawiciel Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego i Grupy 10×10, współtwórca fotoklubu Kontrast. W swoim bogatym dorobku oprócz pejzaży ma wydawnictwa poświęcone krajobrazom małych miasteczek oraz dokumentację ważnych wydarzeń, które miały miejsce na terenie Kielecczyzny. Jednym z zapomnianych dziś cykli są zdjęcia z lat 70. XX wieku poświęcone budowie kieleckiego pomnika Bojowników o Wyzwolenie Narodowe na Kadzielni. Blisko 13-metrowy monument zaprojektowany przez Stefana Maja został wzniesiony, by uczcić pamięć mieszkańców Kielecczyzny walczących w okresie zaborów i II wojny światowej. Fotografie rejestrujące powstawanie obiektu przypomina wystawa Świadek monumentu. To zbiór obrazów utrwalających proces realizacji przedsięwzięcia, które dziś – po zmianach w obrębie pomnika w 2018 roku w związku z ustawą dekomunizacyjną – mają podwójną wartość. Są świadkami słusznie minionego systemu i jednocześnie zaproszeniem do trwającej i żywej dyskusji na temat śladów komunizmu w polskiej przestrzeni publicznej. Czy pomniki, płyty i obeliski gloryfikujące Armię Czerwoną i Związek Sowiecki powinny zostać, czy zniknąć? Czy są materialnym śladem historii miasta, czy obiektem propagandowym?

16.03-18.08.2024
Jerzy Piątek, Świadek monumentu
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1

Jerzy Piątek, Świadek monumentu

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności