menu

Empatyczny włóczęga
do 4.05.2024
Wrocław

Piotr Blajerski, Wizyta białego gołębia, wideo, 2021, kadr z pracy

Funkcjonowanie w międzygatunkowej wspólnocie wymaga empatii i rewizji naszych dotychczasowych przyzwyczajeń, które wpisują się w antropocentryczny porządek społeczny. Zaproszeniem do podmiotowego spojrzenia na rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy jest wystawa Piotra Blajerskiego Włócząc się pośród innych realizacji życia. Artysta, filmując i fotografując codzienność napotkanych na swej drodze istot, proponuje wizję wspólnoty człowieka i innych bytów opartą na równości i współodczuwaniu. Wchodząc w relację widzącego i czującego świadka, obserwuje egzystencję i śmierć nie-ludzkich bohaterów – poszukiwanie pożywienia, przemieszczanie się, eksplorowanie nieznanych przestrzeni, podleganie procesom życiowym. Efekty tej empatycznej obserwacji możemy oglądać w formie filmów, instalacji wideo i audio. Prace skupiają się na relacjach człowieka ze światem przyrody, podkreślające niezwykłość ekosystemu, w jakim wszyscy funkcjonujemy. To m.in. zapis wzruszającego spotkania Blajerskiego z białym gołębiem w mieszkaniu artysty (Wizyta białego gołębia, 2021) czy spaceru ślimaka po dłoni autora, który prowokuje do refleksji na temat międzygatunkowych podobieństw (Zadziwiająca konwergencja, 2020). Są też inne realizacje, takie, które uwidaczniają zaprogramowana ludzką ślepotę i hierarchiczne myślenie. Wśród nich projekt Śmierć zwierząt tworzony od 2013 roku. Na instalację składają się fotografie oraz prace wideo dokumentujące zwłoki lub moment śmierci zwierząt żyjących w miastach. Blajerski rejestruje ciała w różnej fazie rozkładu, uwidaczniając niezauważalne umieranie, jakie dokonuje się w naszym najbliższym otoczeniu. Jego celem nie jest jednak epatowanie śmiercią czy rozpadem, a przywrócenie podmiotowości nie-ludzkim bytom. Pokazanie, że poprzez zaangażowaną, świadomą obserwację i bycie w kontakcie ze śmiercią innych istot i własnymi uczuciami, zmiana optyki na bardziej równościową jest możliwa.

21.03-4.05.2024
Piotr Blajerski, Włócząc się pośród innych realizacji życia
66P Subiektywna Instytucja Kultury, Wrocław, Księcia Witolda 66

Piotr Blajerski, Wizyta białego gołębia, wideo, 2021, kadr z pracy

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności