menu

Historie zapisane w ubraniach
do 05.05.2024
Szczecin

Yana Bachynska / Jan Bačynsjkyj, elementy serii prac tworzących wystawę Uprzywilejowany Uchodźca w TRAFO

W swojej praktyce artystycznej Yana Bachynska / Jan Bačynsjkyj traktuje ubrania jako nośnik wspomnień. Ze skrawków tkanin, fragmentów materiału oraz odzieży odczytuje przeszłość własnej rodziny oraz historię ukraińskiego społeczeństwa i kultury. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej ubrania nabrały dla artysty dodatkowego znaczenia. Będąc zmuszonym do opuszczenia Ukrainy, ubrania stały się dla niego jedynym elementem dającym poczucie bezpieczeństwa i przypominającym o domu. W swoich pracach Bachynska/Bačynsjkyj uwzględnia głosy tych, którzy doświadczają podobnego losu. Ich opowieści o utracie domu, przesiedleniach i pamięci wymykają się jednak wiktymizującym narracjom, w zamian stanowiąc formę protestu i proponując alternatywy wobec zastanego porządku. Są to prace z których bije marzenie o lepszym świecie. Świecie w równym stopniu utkanym z queerowej tożsamości, jak i wspomnień o zaradności babć, które w okresach niedoboru zwracały się w stronę samodzielnego szycia.

15.03-05.05.2024
Yana Bachynska / Jan Bačynsjkyj, Uprzywilejowany uchodźca
TRAFO Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 4, Szczecin

Yana Bachynska / Jan Bačynsjkyj, elementy serii prac tworzących wystawę Uprzywilejowany Uchodźca w TRAFOTen serwis korzysta z cookies Polityka prywatności