menu

Tam, gdzie rozum nie sięga
22.03-09.06
Wrocław

Radek Brousil, Can you still feel the butterflies, 2023, neon

Światło i cień z perspektywy filozofii, psychologii, metafizyki, mitologii czy ekologii – to wątki eksplorowane na wystawie Rzecz o granicach ludzkiego poznania. Punktem wyjścia do ekspozycji jest twórczość Jana Chwałczyka, malarza, rzeźbiarza i autora instalacji, którego dzieła wpisują się w nurt sztuki kinetycznej. Główną inspiracją dla artysty był naukowy opis zjawisk, język geometrii i matematycznych wzorów. Pokaz, w kontrze do analitycznej, racjonalnej praktyki twórcy, koncentruje się na tym, co efemeryczne – sferze wrażeń, emocji i doświadczeń liminalnych. Zaproszeni artyści i artystki (m.in.: Michał Frydrych, Paweł Bownik, Krzysztof Gil, Piotr Bosacki, Radek Brousil, Justyna Baśnik i KinoManual) przyglądają się tytułowym granicom z defetyzmem, ale i determinacją. Z jednej strony, świadomi ograniczeń własnego umysłu, zdają sobie sprawę, że wszelka próba ogarnięcia rozumem otaczającej nas rzeczywistości skazana jest na niepowodzenie. Z drugiej, nie ustają w stworzeniu języka, który pomoże tę wielką niewiadomą wyrazić, a przez to – choć w minimalnym stopniu – pojąć. Na wystawie poszukiwania te przyjmują kształt instalacji artystycznych, fotografii, malarstwa, realizacji wideo oraz projekcji immersyjnych. Rzecz o granicach… to opowieść o zachwycie nad światem i jego zagadkami oraz poszukiwaniu alternatywnych, intuicyjnych form opisu tego, co niewyrażalne, poza granicą ludzkiego poznania.

22.03-09.06.2024
Rzecz o granicach ludzkiego poznania. Światło i cień
Krupa Art Foundation, Wrocław, Rynek 27-28

Radek Brousil, Can you still feel the butterflies, 2023, neon

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności