menu

Pamięć krajobrazu
do 07.05.2023
Lublin

Yehor Antsyhin, Moje złamane kości

Dla Yehora Antsyhina krajobraz jest partnerem, z którym człowiek pozostaje w nieustannej, choć czasem nieuświadomionej relacji. Przestrzeń stanowi dla niego pojęcie emocjonalne, nie jest tłem wydarzeń, ale uczestniczką interakcji. Artysta od początku swojej pracy twórczej zajmuje się tematami dotyczącymi pamięci, traumy i krajobrazu. Uważnie bada związek człowieka z otoczeniem i wpływ, jaki wywiera na odczuwanie i rozumienie świata, tożsamość jednostki i grupy. Najnowszy projekt Moje złamane kości porusza kwestię krzywd, których osoby mieszkające w Ukrainie doświadczają każdego dnia od początku rosyjskiej inwazji. Utrata bliskich, strata rodzinnego domu, konieczność ucieczki, walka na polu bitwy lub lęk o najbliższych w obcym kraju – lista symbolicznych fizycznych i psychicznych złamań jest długa, a samoświadomość traumatycznych doświadczeń przychodzi często dopiero po jakimś czasie. Antsyhin nie koncentruje się jednak na tytułowych złamanych kościach – piętnie, jakim naznaczeni zostali Ukrainki i Ukraińcy, ale szuka sposobów na rehabilitację. Posługując się wizerunkiem zrośniętej kości, pokazuje problem pamięci o traumie w perspektywie czasu. To, co dziś boli, może w przyszłości uczynić ludzi bardziej odpornymi, współpracującymi i silnymi, jednak ważne, by o tych krzywdach opowiadać, nagłaśniać je i przepracować, ale nie zapomnieć.

Yehor Antsyhin, Moje złamane kości
Galeria Labirynt 2
ul. Grodzka 3, Lublin
06.04-07.05.2023

Yehor Antsyhin, Moje złamane kości

 

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności