menu

Podziemia na powierzchni
do 26.03.2023
Katowice

Wystawą Podziemia. Subterra incognita BWA w Katowicach inauguruje laboratorium wiedzy środowiskowej regionu – projekt współpracy Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Śląskiego, dotyczący degradacji środowiska regionu poprzemysłowego Górnego Śląska i sposobów ratowania go. Od ponad dwustu lat historia regionu związana jest z wydobyciem węgla, rud żelaza, cynku i ołowiu, złóż piasku i kamienia. Konsekwencją jest odsłonięcie wielu warstw ziemi i swoiste wyjście podziemi na powierzchnię. Wystawa zwraca uwagę na fakt budowania nowoczesnego świata na zasobach naturalnych. Podziemia, kopalniane szyby i korytarze funkcjonują w naszej świadomości równie silnie zarówno jako symbole eksploatacji, jak i jako fantazmaty, motywy pobudzające wyobraźnię. „W ramach wystawy chcemy pokazać doświadczenie czasu głębokiego – doświadczenie dalekiej przeszłości krążące między wiedzą geologów a fantazją górników, szczególnie dziś, gdy wydobycie węgla dobiega końca, nasze podziemia wymagają ponownego przemyślenia” – czytamy w tekście towarzyszącym ekspozycji.

Podziemia. Subterra incognita
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
al. W. Korfantego 6, Katowice
17.02-26.03.2023

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności