menu

Mockument o Polsce
do 10.02.2023
Warszawa

Julia Woronowicz,  Przodownice pracy, 2022

Kto i w jaki sposób będzie badać nasze czasy w przyszłości? Tego nie wiemy, ale możemy spekulować. O świecie, a konkretnie naszym kraju, za kilkaset lat opowiada indywidualna wystawa Juli Woronowicz w galerii lokal_30. W formie zainspirowanej wystawami etnograficznymi, artystka przedstawia swoją wizję Polski w roku 2410. Wedle tego scenariusza, w XXV wieku Polska nie będzie już istnieć, ale badania archeologiczne wyciągną zapomnianą przeszłość przyczyniając się do zapisania herstorii kraju. Będzie już jednak za późno, by oddzielić fikcję od faktów, prawdę od mitów, a dzieła sztuki od archeologicznych artefaktów. Na wystawie, podobnie jak w zazwyczaj muzeach etnograficznych, odnajdziemy rozmaite obiekty: ilustracje demonologii polskiej, portrety żon stanu czy fotografie pogańskich rytuałów odprawianych przez sekretne stowarzyszenie Amazonek z Mazowsza. Ekspozycji towarzyszyła XXVI odsłona Seminarium Feministycznego, podczas którego dyskutowany był m.in. temat dekonstruowania patriarchalnego dyskursu o świecie, tak aby móc opowiadać feministczną-queerową historię.

Julia Woronowicz, Polska 2410
lokal_30
ul. Wilcza 29a/12, Warszawa
16.12.2022-10.02.2023

Julia Woronowicz, Przodownice pracy, 2022

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności