menu

Jeśli nie człowiek, to co?
do 14.01.2023
Warszawa

Anna Rutkowska, Ciecz, 2022, tempera jajowa, płótno, 100x80cm, fot. Adam Gut

Od wojny, kryzysów i mrocznej rzeczywistości Anna Rutkowska ucieka w świat zwierząt i owadów. Unika kontaktów z ludźmi, wyjeżdża na wieś, zaszywa się w swojej pracowni lub w domu gdzie samotnie performuje w stworzonych przez siebie papierowych maskach głów zwierząt. Coraz mniej interesuje ją człowiek, coraz bardziej nieludzkie podmioty i ich emocje. Mimo chaosu za oknem maluje wciąż te same motywy – plamy, kształty i kolory otwarte na interpretację, gotowe, by nadać im znaczenie i właściwą logikę. Obrazy artystki to znaki puste, próby uporządkowania rozpadającej się rzeczywistości, które niezmiennie kończą się fiaskiem. Nie chcę być człowiekiem – deklaruje Rutkowska. Radykalnie zrywa z ludzkim światem i proponuje wszystkim to samo.

Anna Rutkowska, Nie chcę być człowiekiem
Galeria Promocyjna
Rynek Starego Miasta 2, Warszawa
9.11.2022-14.01.2023

Anna Rutkowska, Ciecz, 2022, tempera jajowa, płótno, 100x80cm, fot. Adam Gut

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności