menu

Matka wszystkich ludzi
do 27.11.2022
Wrocław

Karina Marusińska, Kruszy się ziemia w ustach, 2022 fot. Alicja Kielan

Jak wykorzystać doświadczenie macierzyństwa i rodzicielstwa w budowaniu społecznych relacji i wspólnoty? Jak sprawić, by czynności związane z troską o dzieci: karmienie, odżywianie i wspieranie osób zależnych stały się istotne i znalazły się w centrum aktywności ludzkich? Wystawa Matka ziemia zwraca uwagę na wartość matczynej opieki i jej codziennych, rutynowych przejawów. Punktem wyjścia są indywidualne, czasem bardzo intymne, często niejednoznaczne, doświadczenia zaproszonych artystek i artystów.


bec_zmiana · Bęc Radio: Rewolucyjna matczyna troska —> Synowiec, Witkowski

Każda z prac przedstawia inne przeżycie, inny rodzaj doświadczania macierzyństwa czy szerzej – rodzicielstwa: od błahej codzienności, przez chorobę, wpływ polityki i norm społecznych, po związek z naturą.  Artystki i artyści podejmują tematy lęku, zmęczenia, ubywania, ale mówią też o poszukiwaniu siebie w relacji z dziećmi, budowaniu relacji i znajdowaniu oparcia w ziemi i przyrodzie. Mimo rozbieżności przeżyć, we wszystkich pracach znajdujemy czynnik łączący – opowieść o specyficznym rodzaju wspólnoty opartej na trosce. Zobaczymy m.in. realizacje Joanny Rajkowskiej, Dominiki Łabądź, Cecylii Malik i Kai Gliwy.

Matka ziemia
Dizajn BWA Wrocław
ul. Świdnicka 2-4, Wrocław
01.10-27.11.2022

Karina Marusińska, W obronie własnej ścigać sens codzienności, 2022, fot. Alicja Kielan

Karina Marusińska, Kruszy się ziemia w ustach, 2022 fot. Alicja Kielan

Karolina Ćwik, Powiedz mi jaką jestem matką, 2022, fot. Alicja Kielan

Dominika Łabądź, Mothers of the world come out, fot. Jakub Majchrzak

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności