menu

Ucząc się od Las Vegas
do 08.01.2023
Poznań

Nadia Markiewicz, broszura samochód

W Polsce niepełnosprawność dotyka ponad cztery miliony ludzi. W ostatnich latach ich widoczność w przestrzeni publicznej znacznie wzrosła, jednak nadal osoby z niepełnosprawnościami spotykają się na co dzień z marginalizacją, stygmatyzacją i wykluczeniem. Nadia Markiewicz mierzy się z tematem niepełnosprawności, aby łatwiej zrozumieć emocje towarzyszące jej własnemu kontrolującej je i wkładającej w ramy „normalności”. Artystka mówi o potencjale tkwiącym w nienormatywnych ciałach – ich emancypacyjnych i transformacyjnych możliwościach. Punktem wyjścia do wystawy Drive-thru jest prawdziwa historia pary osób z niepełnosprawnościami, która postanowiła pobrać się w A Little White Chapel w Las Vegas. Trudności, jakich doświadczyli przy wysiadaniu z auta przed ceremonią, zaobserwowała właścicielka kapliczki. Zainspirowało ją to do stworzenia kaplic, w których można wziąć ślub, nie wysiadając z auta. Markiewicz tym samym skupia się na sytuacji, w której to nie osoby z niepełnosprawnością muszą dostosować się do powszechnych rozwiązań, a reszta społeczeństwa korzysta z rozwiązań stworzonych dla osób ze szczególnymi potrzebami. To odwrócenie akcentuje wyzwalającą siłę odrzucenia normatywnych rozwiązań i ujawnia potencjał niepełnosprawności.

Nadia Markiewicz, Drive-thru
Galeria Miejska Arsenał
ul. Szyperska 2/6-8, Poznań
21.10.2022-8.01.2023

Nadia Markiewicz, broszura samochód

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności