menu

Pobyt studyjny
do 30.09.2022
open call

Studio BWA Wrocław, fot. Karolina Świątek

BWA Wrocław ogłasza nabór na „Pobyt studyjny” towarzyszący wystawie matka ziemia. Open call skierowany jest do rodziców, w szczególności matek i osób, których sytuacja opieki nad dziećmi ogranicza możliwości twórcze, artystyczne i zawodowe. Dostrzegając trudności łączenia opieki nad dziećmi z pełnym uczestnictwem w życiu publicznym, „Pobyt studyjny” umożliwi pracę artystyczną, udostępniając zasoby w postaci miejsca do pracy i mieszkania oraz zapewniając wynagrodzenie, budżet na produkcję pracy i opiekę nad dziećmi. Rezydencja odbędzie się w galerii Studio BWA Wrocław jesienią 2022. Organizator nie oczekuje ostatecznych rezultatów, czy pełnych projektów stworzonych w ciągu miesiąca lub dwóch. Ważniejszym celem jest porozmawianie o procesie twórczym, przyjrzenie się, choćby cząstkowym efektom i umożliwienie publiczności kontaktu z artystą/tką.

Pobyt studyjny – nabór na rezydencję artystyczną w Studio BWA Wrocław
Termin składania zgłoszeń: 30.09.2022
Dla kogo: rodzic- artystka, artysta; zgłoszenie indywidualne lub w ramach kolektywu
Regulamin 

Organizator: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej

Studio BWA Wrocław, fot. Karolina Świątek

Dominika Łabądź, Mothers of the world come out, fot. Jakub Majchrzak

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności