menu

Groch z kapustą
do 29.10.2022
Jelenia Góra

Władysław Hasior, Drzewa, fot. ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

„Z okruchów rzeczywistości konstruował niezwykłe przestrzenie w postaci obrazów czy oszklonych gablot wypełnionych po brzegi surrealnymi zestawieniami ze świata materii”. Obiekty, rzeźby oraz zdjęcia z liczącego dwadzieścia tysięcy diapozytywów Notatnika fotograficznego Władysława Hasiora oglądać można na wystawie Stwarzanie świata w BWA Jelenia Góra. Jego asamblaże i dokumentalne fotografie są jak gabinety osobliwości, w których zatrzymywał bogactwo symboli z porządków codziennego i odświętnego: wiejskie szopki, strachy na wróble, kapliczki, festyny, kiermasze czy sztandary procesyjne. Prezentowane na wystawie prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Warto zwrócić szczególną uwagę na, rozpoznawalne mniej od prac przestrzennych, fotografie. Wojciech Nowicki, autor tekstu do katalogu ekspozycji, pisze w ich kontekście: „Było mu obojętne, czy fotografuje święte obrazy, drukowane od metra i jaskrawe, koce w ozdobione tygrysami, plastikowe kwiatki i ceraty, nadprzyrodzonych rozmiarów staniki we wszystkich kolorach tęczy czy wiatraczki skręcone z płatków kolorowej folii”. I nazywa je z przekorą „«grochem z kapustą» fotografa o wyczulonym na przestrzeń i kolor oku pasjonata”.

Władysław Hasior, Stwarzanie świata
BWA Jelenia Góra
ul. Długa 1, Jelenia Góra
02.09-29.10.2022

Władysław Hasior, Drzewa, fot. ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności