menu

Historie sąsiedztwa
24-29.08.2022
Ustka

Alyona Naumenko, Maryna Talutto, performans Spacer, Ustka, fot. Weronika Teplicka

Przez cały lipiec i sierpień sześć ukraińskich artystek rozwijało swoje twórcze praktyki na Multimedialnym Ukraińskim Plenerze w Ustce. Efekty ich pracy, powstającej w nowym środowisku, przy udziale lokalnej społeczności i we współpracy z pomorskim środowiskiem artystycznym, oglądać można na poplenerowej wystawie. Zrealizowane przez Anastasiyę Budnikovą, Mariyę Hoyin, Alyonę Naumenko, Marynę Talutto, Anastasiię Riabchuk i Katerynę Sklianchuk projekty nawiązują do wspólnej historii polsko-ukraińskiej, sąsiedztwa i wzajemnego przenikaniem się kultur. W swoich realizacjach artystki odniosły się do aktualnych wydarzeń, a także zaproponowały wspólne działania w przestrzeni miejskiej Słuska i Ustki. W dniu wernisażu publiczność będzie miała okazję porozmawiać z artystkami.

Multimedialny Ukraiński Plener w Ustce – wystawa poplenerowa
Mała Galeria, Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
ul. Zaruskiego 1a, Ustka
24-29.08.2022

Alyona Naumenko, Maryna Talutto, performans Spacer, Ustka, fot. Weronika Teplicka

Anastasiia Ryabczuk, performans Płacz, Ustka, fot. Weronika Teplicka

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności