menu

Inna rodzina
20-26.08.2022
Warszawa

Ola Szajnecka, Baby witch, fragment pracy

Podobno rodziny się nie wybiera. Biolożka i filozofka Donna Haraway przekonuje, że można inaczej i proponuje nowy typ tworzenia więzi rodzinnych: niehierarchicznych, międzygatunkowych i opartych na wzajemnej odpowiedź-alności (response-ability). Postulowane przez nią pokrewieństwo nie ma być kwestią krwi czy genów, ale świadomą decyzją otwarcia się na nowe formy współ-istnienia i stawania-się-z pozaludzkimi krewniakami i krewniaczkami. Brzmi romantycznie? Nic z tych rzeczy! Harawayowskie więzi owszem, opierają się na akceptacji, poszanowaniu własnych tajemnic i stwarzaniu przestrzeni do swobodnego zaistnienia, nie oznacza to jednak, że są mniej skomplikowane, mniej burzliwe i łatwiejsze, niż relacje z ludźmi. Nie są też jednostronne, dlatego poszerzając swój krąg rodzinny o nie-ludzi trzeba być gotowym na zmianę…siebie. Do takiej praktyki odpowiedź-alności zobowiązali się artyści i artystki zaproszeni do wystawy Bliscy nieznajomi. Powstałe prace są zapisem doświadczeń otwierania się na nowe międzygatunkowe relacje i współ-bycia, które zaciera wszelkie granice między ciałami. Warto też zwrócić uwagę na wydarzenia towarzyszące wystawie: wspólne czytanie eseju Troska jako metodologia: Czytając razem Vinciane Despret i Natalie Jeremijenko Moniki Rogowskiej-Stangret (23.08) i performatywną kolację z grzybem Koji w roli głównej (26.08).

Bliscy nieznajomi
Sklep Galeria Karowa
ul. Karowa, Wiadukt Markiewicza, Warszawa
20.08-26.08.2022

Ola Szajnecka, Baby witch, fragment pracy

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności