menu

Wspólnota wrażliwości
16.07–16.10.2022
Warszawa

Karolina Jabłońska, Bijące się dziewczyny, 2016, olej na płótnie, dzięki uprzejmości Fundacji Sztuki Polskiej ING

Prawie setka artystek i artystów pokaże swoje prace na zbiorowej wystawie Niepokój przychodzi o zmierzchu w Zachęcie. Nie będzie to jednak przegląd różnych postaw artystycznych, a raczej poszukiwanie tego, co wspólne dla obecnych dwudziesto- i trzydziestolatków. „Poczucie przynależności, wspólnota uczuć ma bowiem moc rozsadzania indywidualizmu (który w sztuce ciągle ma się dobrze) i może być punktem wyjścia do budowania czegoś nowego. Wystawa pozwoli przyjrzeć się językom wyrażania tego, co tak trudno opisać – niepewności, braku wiary w przyszłość – oraz strategiom przejmowania narracji o własnej traumie czy lęku” – mówi kuratorka Magdalena Komornicka.


bec_zmiana · Bęc Radio: Niepokój do wspólnego namysłu —> Komornicka
Takim pokoleniowym spoiwem jest na pewno specyficzna wrażliwość, która pozwala na wyrażanie słabości, lęków i niepewności, tkwiących przecież w nas wszystkich. Wystawa, której tytuł zaczerpnięty został z książki Marieke Lucas Rijneveld, jest więc opowieścią o niepokojach i emocjach oraz tkwiącym w nich potencjale zmiany.
Jesienią poza salami ekspozycyjnymi, na placu Małachowskiego odbędą się wydarzenia performatywne towarzyszące wystawie.

Niepokój przychodzi o zmierzchu
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
16.07–16.10.2022

Agata Ingarden, bez tytułu, 2018, metal polichromowany, muszle ostryg, karmel, dzięki uprzejmości Fundacji Sztuki Polskiej ING

Karolina Jabłońska, Bijące się dziewczyny, 2016, olej na płótnie, dzięki uprzejmości Fundacji Sztuki Polskiej ING

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności