menu

Warszawa jutra
1.07–10.08.2022
Warszawa

Plany na przyszłość, 2019, m.st. Warszawa, fot. Rafał Motyl

Co projektuje się teraz w Polsce? Którzy architekci i architektki oraz pracownie wiodą prym w kształtowaniu architektonicznej tkanki miast? Których debiutujących twórców warto śledzić? Jakie konsekwencje ma depopulacja małych miejscowości i wsi w połączeniu z przeludnieniem i niekontrolowanym wzrostem dużych miast? Jak architektura może reagować na kryzysy migracyjne? W jaki sposób budować, mając na uwadze zmianę klimatu? Na te wszystkie pytania odpowie wystawa Plany na przyszłość/LAB, prezentująca projekty, które od przyszłego roku będą realizowane w Warszawie. Architektura została tu ujęta kompleksowo, jako dziedzina, której nie należy rozpatrywać ani praktykować w oderwaniu od innych, takich jak dizajn, sztuka, nauki społeczne, ekologia czy nowe technologie. Temat przewodni tej edycji brzmi „Architektura wobec kryzysu, architektura jako narzędzie pozytywnej zmiany”. Prezentowane prace – projekty, szkice, rysunki i filmy – podejmują zagadnienia związane z architekturą tymczasową, recyklingiem czy wpływem aspektów społecznych na architekturę i urbanistykę.

Plany na przyszłość/LAB
Zodiak Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego Wiecha 4, Warszawa
1.07–10.08.2022

Plany na przyszłość, 2019, m.st. Warszawa, fot. Rafał Motyl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności