menu

Leki na lęki
do 3.07.2022
Warszawa

Magda Bielesz, bez tytułu (autoportret), olej na płótnie, 2013

Zainteresowania naukowe i artystyczne Magdaleny Bielesz skupione są na wpływie choroby na twórczość artystyczną. Zależności między chorobą, okolicznościami w jakich do niej doszło, przeżyciami, które generuje, a twórczością – analizowane na podstawie własnych doświadczeń i w odniesieniu do biografii znanych artystek i artystów – Bielesz przedstawiła w sowjej rozprawie dyplomowej, a także stale obrazuje w pracach malarskich, filmowych i obiektach. W swoich pracach czerpie z kultury wysokiej, popkultury, gier i bajek. Sztuka pozwala jej na radzenie sobie z lękiem, często abstrakcyjnym, i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Nieprzypadkowo jej indywidualna wystawa odbywa się w Muzeum Farmacji – oddziale Muzeum Warszawy. Wśród tytułowych leków i innych eksponatów stałej wystawy muzeum, wyeksponowano obrazy, rysunki, rzeźby i notatki artystki.

Magda Bielesz, Wśród leków czuję się bezpiecznie
Muzeum Farmacji, oddział Muzeum Warszawy
ul. Piwna 31/33, Warszawa
12.05-3.07.2022

Magda Bielesz, bez tytułu (autoportret), olej na płótnie, 2013

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności