menu

Lekarstwo na wspomnienia
20.05–18.09.2022
Wrocław

Justyna Adamczyk, Scar, 2019

Pamięć, pamiętanie i zapominanie to jedne z najczęściej podejmowanych w aktualnej sztuce wątków. Justyna Adamczyk, malarka i rzeźbaierka, w swoich pracach analizuje proces zapominania przyjmując perspektywę bliską temu, co przekazują nam greckie mity. O losie ludzkim opowiada jako o rządzonym przez tragiczne fatum. Indywidualna wystawa artystki zbiera prace z różnych okresów jej twórczości. W intymnych instalacjach i obrazach Adamczyk poszukuje odpowiedzi, a może też lekarstwa, na natarczywe i nieustannie powracające wspomnienia.


bec_zmiana · Bęc Radio: Trudna sztuka zapominania przeszłości —> Adamczyk, Wróbel
 

Ból i lęki są tu nie tylko przedstawiane, ale przede wszystkim poskramiane. „Artystka stopniowo wprowadza nas na ścieżkę oswajania doznanego zła. Upiększa to, co odarte z piękna. Zaklina totemy, tworzy swoiste trofea i suweniry z elementów, których pamiętać się nie chce. Posługując się charakterystycznym dla siebie zestawem symboli, form i kształtów, w sugestywny sposób przemyca garść osobistych, czasem mrocznych myśli”.

Justyna Adamczyk, Przeszłość nie przemija, bo wiecznie jest tworzona na nowo
OP ENHEIM
Plac Solny 4, Wrocław
20.05–18.09.2022

Justyna Adamczyk, Scar, 2019

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności