menu

Aktywna dzielnica
do 31.05.2022
Poznań

Wyprawa nad staw przy ul. Suchej, fot. Ula Jocz

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury ogłasza nabór projektów artystyczno-aktywistycznych, których realizacja będzie miała miejsce w Poznaniu, w dzielnicy Główna, w czasie rezydencji twórczych. Tegoroczna, druga edycja, przebiegnie pod hasłem „Z natury rzeczy”. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów poświęconych koegzystencji człowieka z innymi bytami i więzi z przyrodą, jak i takich przyglądających się dziedzictwu kulturowemu dzielnicy, jej uwarunkowanium historycznym, społecznym i materialnym. „Dzięki pomocy rezydentów i rezydentek zamierzamy stworzyć warunki do rozwijania twórczej aktywności, pomysłowości oraz zaangażowania osób zamieszkujących dzielnicę […] Zaprojektowane działania powinny być odpowiedzią na potrzeby, problemy, zasoby i potencjały społeczności lokalnej dzielnicy, które diagnozujemy od 2019 roku” – podkreśla dyrektor Społecznego Centrum Kultury Fyrtel Główna, Daniel Stachuła. Zgłoszenia wysyłać mogą animatorzy i animatorki kultury, edukatorzy i edukatorki, artyści i artystki, kuratorzy i kuratorki, aktywiści i aktywistki, a także kolektywy, grupy oraz zespoły twórcze. Budżet na realizację i wynagrodzenia wynosi 10000 zł.

Open call na rezydencje społeczno-artystyczne
Społeczne Centrum Kultury Fyrtel Główna
Główna, Poznań
zgłoszenia: do 31.05.2022 (smak@animatorzysmak.pl, daniel@animatorzysmak.pl)

Wyprawa nad staw przy ul. Suchej, fot. Ula Jocz

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności