menu

Sprzężenie zwrotne
8.04-13.05.2022
Warszawa

Linda Lach, grafika dzięki uprzejmości artystki i galerii Stroboskop

Linda Lach zajmuje się analizą danych. Jej praktyka artystyczna związana jest z poszukiwaniem sposobów ich wizualizacji. Poprzez wykresy, szkicowane na podstawie materiałów zebranych przez algorytmy, porusza temat pamięci i tożsamości. Jej nowa praca Feedback składa się z serii rysunków ściennych i rzeźby powstałej z wykorzystaniem mleka. Lach zestawia ze sobą wrodzony organizmom żywym proces dążenia do homeostazy, czyli poszukiwanie równowagi, ze zjawiskiem sprzężenia zwrotnego. Jak czytamy w tekście do wystawy: „w dążeniu do równowagi, doświadczamy procesu sprzężenia zwrotnego. Jest to interakcja sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu lub systemu z jego sygnałami referencyjnymi (wejściowymi). Każdy człowiek w swoim systemie jest również swoim obserwatorem. Jeśli poprzez sprzężenie zwrotne otrzyma jasną informację o stanie, w jakim się znajduje, fakt ten natychmiast i radykalnie zmienia jego percepcję i funkcjonowanie (wynik)”. Artystka przekonuje, że czasami równowagę znajdujemy w sytuacjach z pozoru niemożliwych do oswojenia.

Linda Lach, Feedback
Stroboskop
Siewierska 6, Warszawa
8.04-13.05.2022

Linda Lach, grafika dzięki uprzejmości artystki i galerii Stroboskop

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności