menu

Ciche końce świata
do 16.04.2022
Poznań

Galeria Fotografii PF, Centrum Kultury Zamek, widok wystawy Diany Lelonek „Endling”

W żargonie naukowym używanym przez biologów „endling” to termin oznaczający ostatniego przedstawiciela danego gatunku. Słowo, którego użyto po raz pierwszy „Nature” w kwietniu 1996 roku szybko rozpowszechniło się jako pojęcie opisujące alarmującą sytuację wielu gatunków współcześnie żyjących zwierząt, które przez zmiany klimatyczne i znaczącą ingerencję człowieka w naturę, zagrożone są wyginięciem. Na wystawę Endling Diana Lelonek przygotowała instalację fotograficzną, składającą się ze zdjęć zmarłych ptaków oraz pracę dźwiękową – archiwalne nagrania głosów ptaków będących ostatnimi przedstawicielami swojego gatunku. Artystka wskazuje na często pomijany przez człowieka, dziejący się jakby równolegle bieg wydarzeń naturalnych, naznaczony wieloma końcami świata – kresami istnienia całych gatunków zwierząt.

Diana Lelonek, Endling
Centrum Kultury Zamek
Galeria Fotografii PF
Święty Marcin 80/82, Poznań
10.02-16.04.2022

Galeria Fotografii PF, Centrum Kultury Zamek, widok wystawy Diany Lelonek Endling

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności