menu

Obrazy paradoksalne
do 17.03.2022
Wrocław

Ginan Seidl, SPIN, kadr z pracy pokazywanej na wystawie "paradoks – na krawędzi dokumentu", Centrum Sztuki WRO

paradoks to nazwa festiwalu filmowego powołanego przez Filmische Initiative Leipzig (FILZ) oraz GEGENkino Festival. Wydarzenie poświęcone jest dokumentowi filmowemu, szczególnie takiemu, który sytuuje się na granicy konwencjolanych ram gatunkowych. Twórcy festiwalu, poprzez dzieła filmowe inicjują dyskusję, której główne tematy to rzeczywistość, autentyczność i moralność. Ich najnowsza współpraca z Centrum Szuki WRO zaowocowała wystawą interdyscyplinarnych projektów na styku aktywizmu, nauki i sztuki, w których wiodącą rolę odgrywają dziennikarskie badania i rekonstrukcje, włączenie odkryć naukowych czy analizy archiwalnych materiałów. Dokument jest tu formą badania ruchomego obrazu. W Wrocławiu oglądać można instalację Ginan Seidl SPIN oraz materiały z Archiwum WRO. Wystawie towarzyszą spotkania i prezentacje odbywające się pod hasłem Rozmowy paradoksalne.

paradoks – na krawędzi dokumentu
Centrum Sztuki WRO
Widok 7, Wrocław
26.02 – 17.03.2022

Ginan Seidl, SPIN, kadr z pracy pokazywanej na wystawie paradoks – na krawędzi dokumentu, Centrum Sztuki WRO

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności