menu

Współprace dla planety
do 3.04.2022
Gdańsk

Kuang - Yi Ku, Center for Plant Immigrant Integration, 2022

Jak poradzić sobie z wyzwaniami ekologicznymi i społecznymi współczesnego świata? Jak realizować cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez ONZ? Dlaczego biotechnologie i zielony kapitalizm nie rozwiążą kryzysu klimatycznego? Jak poezja, malarstwo, dźwięk czy zapach mogą uwrażliwić nas na życie innych gatunków? Kto powinien odpowiadać na podobne pytania? I co dobrego może wyniknąć ze współpracy osób zajmujących się nauką z artystami? Międzynarodowy program rezydencyjny STUDIOTOPIA zachęcił naukowców i naukowczynie do wymiany pomysłów, wiedzy i metodologii z artystami i artystkami. Wystawa Zderzenia epistemiczne. Sztuka, nauka i antropocen jest zwieńczeniem trzynastu rezydencji, w ramach których zespoły artystyczno-badawcze pracowały nad takimi zagadnieniami jak: zanieczyszczenie środowiska mikroplastikiem, zrównoważony system produkcji i dystrybucji żywności, komórki nowotworowe, rośliny jako żywe organizmy, tożsamości hybrydowe, bicie serc islandzkich lodowców czy eksperymentalne wykorzystanie światła i dźwięku. W dwóch siedzibach galerii prezentowane są trzy bloki tematyczne: Ekologie spekulatywne, Ziemskie Sensorium i Zhakować technokrację.

Zderzenia epistemiczne. Sztuka, nauka i antropocen
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Łaźnia 1, ul. Jaskółczej 1, Gdańsk
Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk
4.02-3.04.2022

Kuang – Yi Ku, Center for Plant Immigrant Integration, 2022

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności