menu

Pozaracjonalne w sztuce
3-24.02.2022
Kraków

Karolina Hałatek, Terminal

Jak mówić o religii i duchowości w sztuce? Czy to temat zarezerwowany dla twórców o postawach prawicowych? Jak na chłodno mówić o sprawach, które stały się przyczyną najostrzejszego dziś podziału społecznego w Polsce? Wystawa Sztuka i metafizyka pokazuje jak różnorodne mogą być postawy artystów wobec potrzeb i intuicji metafizycznych i religijnych, prezentując prace artystek i artystów reprezentujących różne opcje światopoglądowe a także różne taktyki i media artystyczne. Twórcy wystawy określili cezurę czasową, dokonując wyboru spośród dzieł – zarówno tych znanych i szeroko komentowanych, jak i tych mniej rozpoznawalnych – powstałych w ciągu ostatnich dwóch dekad. I tak, obok Artura Żmijewskiego, pojawi się Ada Kaczmarczyk, obok Grzegorza Klamana – Kościół Nihilistów, a obrazy Agnieszki Dacy zestawione zostaną z pracami Kle Mens. Zobaczymy także prace m.in. Jakuba Woynarowskiego, Lecha Majewskiego czy Daniela Rycharskiego. Wystawa jest elementem wieloletniego projektu naukowego Wydziału Sztuki UP w Krakowie. W ramach projektu powstała także strona internetowa – katalog, zbierający biogramy i realizacje wybranych artystek i artystów oraz monografia Metafizyczność i zwrot postsekularny w polskiej sztuce współczesnej. Cały projekt stawia sobie za cel ujęcie pełnego zakresu zjawisk, poprzez wybór reprezentatywnych prac dokonywany bez przykładania wagi do pozaartystycznych afiliacji.

Podczas wernisażu odbędzie się dyskusja z udziałem Stanisława Rukszy, Rafała Solewskiego, Wiktorii Kozioł i o. Tomasza Biłki.

Sztuka i metafizyka. Postawy i strategie lat 2000-2020
Galeria Podbrzezie
ul. Podbrzezie 3, Kraków
3-24.02.2022

Karolina Hałatek, Terminal

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności