menu

Z trudu słońca
do 30.01.2022
Tarnów

rysunek: Jan Głuszak Dagarama

Urodzony w latach 30. tarnowski architekt Jan Głuszak Dagarama, tworzył fantastyczne wizje architektoniczne i urbanistyczne. Do niedawna zapomniany, dziś uznawany jest za czołowego przedstawiciela polskiej architektury futurologicznej. Jego szkice i rysunki z lat 60. przedstawiają najczęściej wielkie, biomorficzne struktury, w których świat natury koegzystuje w symbiozie z wypełnioną technologią, nowoczesną tkanką miast. Projektował je dla istniejących metropolii, takich ja Nowy Jork, Moskwa czy Tokio, a także z myślą o Humanopolis – jego własnej koncepcji idealnego miasta. Jednocześnie rozwijał teoretyczne założenia urbanistyczne w traktacie architektoniczno-filozoficznym zatytułowanym „De Labore Solis” („Z trudu słońca”). Wśród ekstrawaganckich koncepcji Dagaramy znajdziemy m.in. gmachy o kilkukilometrowej wysokości, miasta pływające na oceanie i architekturę nomadyczną. Zarówno inspirowane naturą miasta przyszłości jak i małe w skali domy prywatne o funkcji schronów, kilkadziesiąt lat temu traktowane jako fantastyczne wizje, dzisiaj zdają się być coraz bardziej realnymi rozwiązaniami. Na wystawie w Tarnowie oglądać można rysunki i archiwalnia z prywatnej kolekcji dr. Mariana Mikuły.

Dagarama
BWA Tarnów
Pałacyk Strzelecki, ul. Słowackiego 1, Tarnów
16.12.2021-30.01.2022

rysunek: Jan Głuszak Dagarama

rysunek: Jan Głuszak Dagarama

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności