menu

Historia łez i praw kobiet
26.11.2021-13.02.2022
Warszawa

Archiwum Protestów Publicznych, fotografia cyfrowa, 2020. Dzięki uprzejmości artystek i artystów

Poruszająca wystawa Kto napisze historię łez oddaje głos artystkom, które poprzez osobistą perspektywę, przywracają walce o prawa kobiet do decydowania o sobie i do aborcji wymiar egzystencjalny. Prace zgromadzone na wystawie pochodzą z wielu krajów i posługują się różnorodnymi sposobami materializowania opowieści, a ich celem jest ucieczka od władzy niszczących stereotypów. Kuratorami wystawy, której tytuł został zapożyczony z pracy Barbary Kruger Who Will Write the History of Tears? z 1987 r., są Magda Lipska, Sebastian Cichocki i Łukasz Ronduda. Wystawa pokazuje, że spór o granice wolności jednostki trwa od ponad stulecia i dotyczy wielu miejsc na świecie – na wystawie zobaczyć można prace odwołujące się do doświadczeń kobiet m.in. z Argentyny, Hiszpanii, Irlandii, USA, Portugalii oraz Polski. Wszędzie ścierają się odmienne wizje społeczeństwa i państwa, roli religii i granic wolności człowieka. Kto ma w tej sprawie decydujący głos? Kwestia ta potrafi fundamentalnie dzielić i prowokować akty agresji. Magda Lipska zaznacza: „W sporze ginie opis jednostkowych doświadczeń, a przede wszystkim – kobieca perspektywa. Celem jest wyjęcie tematu aborcji spod władzy politycznych klisz i przywrócenie jej osobistego wymiaru”.


bec_zmiana · Bęc Radio: Historia łez i praw kobiet —> Cichocki, Lipska, Ronduda
Przestrzeń ekspozycji zaprojektowana została przez niemiecką architektkę Johannę Meyer-Grohbruegge i nawiązuje do legendarnej wystawy Womanhouse (Dom Kobiet) z 1972 r., pierwszej feministycznej wystawy w Stanach Zjednoczonych.

Kto napisze historię łez. Artystki o prawach kobiet
Muzeum nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22, Warszawa
26.11.2021-13.02.2022

Archiwum Protestów Publicznych, fotografia cyfrowa, 2020. Dzięki uprzejmości artystek i artystów

Artists’ Campaign to Repeal the Eighth Amendment (Kampania Artystek na Rzecz Zniesienia 8. Poprawki). Mia Mullarkey, kadr z pracy wideo Fartuchy Mocy – ACREA – Sprzeciw!, 2018. Dzięki uprzejmości artystki

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności