menu

Co robią młodzi egzystencjaliści na czwartkowych spotkaniach?
15.09–30.10.2021
Warszawa

Marian Bogusz, Obraz - kompozycja abstrakcyjna, 1957

Popularny wśród elit intelektualnych Klub Krzywego Koła funkcjonował w Warszawie w latach 1955–1962. Z początku pod tą nazwą kryły się nieformalne, czwartkowe spotkania grupy nestorów współczesnej humanistyki w prywatnym mieszkaniu na Starym Mieście. Z czasem, po przeniesieniu do Staromiejskiego Domu Kultury (wówczas Domu Klubów), wyklarowały się w jego ramach różne sekcje tematyczne, z najprężniej działającą sekcją plastyki prowadzącą opiniotwórczą galerię. Wystawa Krzywe Koło, zorganizowana w ramach obchodów 65-lecia galerii w SDK, rekonstruuje zdarzenia i opowieści związane z klubem na podstawie – jak wskazują jej organizatorzy – „wyrywkowo zachowanych akt, głównie raportów agentów służb, odrobiny zdjęć (na wystawie pokazujemy te Ireny Jarosińskiej i Tadeusza Rolke), wspomnień i wzmianek drukowanych w czasopismach, (…) odręcznych notatek w zeszytach, lekturze jednej, wściekłej, opublikowanej zaraz po zamknięciu Klubu monografii”. Jaki obraz środowiska i miejsca rysują wyżej wymienione źródła? Na przykład w Archiwum Akt Nowych czytamy o uczestnikach klubu: „Ubiór większości ekscentryczny. Spotyka się wśród nich młodych egzystencjalistów z charakterystyczną brodą. Dyskusje nacechowane są ukrytym jadem, gdy chodzi o stosunki polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze w naszym kraju”. Wystawie towarzyszyć będą m.in. warsztaty ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, program performatywny organizowany przez Kamila Pierwszego i Turnusik oraz dyskusje i oprowadzania.

Krzywe Koło
Galeria Promocyjna
Rynek Starego Miasta 2, Warszawa

Marian Bogusz, Obraz – kompozycja abstrakcyjna, 1957

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności