menu

Projektowanie rezyliencji
do 31.10.2021
Wrocław

Łukasz Rusznica, Relikt 2, z cyklu Wszystkie imperia upadną, 2020-2021

Czym są wrocławskie pola irygacyjne? To największa w Polsce pozostałość po przedwojennym systemie oczyszczania ścieków. W ciągu 134 lat (do 2015 roku) działanie oczyszczalni przyczyniło się do wytworzenia się tu wodno-bagiennego, unikatowego ekosystemu – 1200 hektarów naturalnej przyrody w obrębie miasta. Ekosystem nieczynnych pól irygacyjnych był pretekstem do stworzenia wystawy Pole regeneracji, której twórcy i twórczynie chcą opowiedzieć o możliwych scenariuszach regeneracji terenów przeobrażonych przez człowieka, a także o problemie hałasu. Jak aplikować metodę myślenia scenariuszowego do dyscyplin projektowych? Jak dźwięk może wpływać na odtwarzanie zagrożonych siedlisk? Czy działalność człowieka może mieć pozytywny wpływ na otoczenie naturalne? Jak zaprojektować miasto rezylientne, czyli odporne? Artyści i artystki, m.in. Olaf Brzeski, Czarny Latawiec, Centrala, Kaja Gliwa czy Łukasz Rusznica, pracowali w ramach rezydencji na terenie pól irygacyjnych od września 2020 do czerwca 2021. Efekty ich pracy można zobaczyć w Dizajn BWA Wrocław.


bec_zmiana · Bęc Radio: Pole regeneracji —> Roj, Patanowska
 

Pole regeneracji
Dizajn BWA
ul. Świdnicka 2-4, Wrocław
9.07–31.10.2021

Łukasz Rusznica, Relikt 2, z cyklu Wszystkie imperia upadną, 2020-2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności