menu

Gobelin współczesności
4.05-27.06.2021
Gdańsk

Widok wystawy Goshki Macugi "Śmierć marksizmu", fot. Lucyna Kolendo © Gdańska Galeria Miejska

Goshka Macuga zebrała różne, często opozycyjne, narracje o przeszłości i połączyła je w ramach wystawy Śmierć marksizmu. Artystka wykorzystuje perfomatywny potencjał ironii, do podważania autentyczności dokumentów i samej dialektyki historycznej. Macuga łączy badania artystyczne, zapożyczenia i kolaże wskazując na brak neutralności w historycznych narracjach: „Umiejętnie oscyluje pomiędzy faktem, a fikcją; skutecznie rozszczelnia mitotwórczą machinę porządkowania przeszłości, a w rezultacie uwalnia przestrzeń dla swoistego chichotu historii”. Istotnym wątkiem ekspozycji jest zwrócenie uwagi na osoby i wydarzenia wykluczone z kolektywnej, selektywnej pamięci. Praca Tablica mapuje momenty cenzury, wymazywania, zawieszania czy amplikfikowania określonych zdarzeń. Z kolei gobelin Śmierć Marksizmu nawiązuje do archiwów Miroslava Tichego, ekscentrycznego artysty, który kompulsywnie dokumentował intymne momenty z życia kobiet. Setki jego fotografii to archiwum niewidzialnej obecności kobiet w historii. Wystawa nie jest jedynie analizą tego, co było, ale w równym stopniu odczarowaniem wizji teraźniejszości i przyszłości.

Gdańska Galeria Miejska 2
ul. Powroźnicza 13/15

Widok wystawy Goshki Macugi Śmierć marksizmu, fot. Lucyna Kolendo © Gdańska Galeria Miejska

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności